Analitik təhlillər

Respublika üzrə taxıl bitkilərinin əkin sahələri, məhsuldarlığı, istehsaıi, idxalı və ixrac göstəricilərinin təhlili - YÜKLƏ
Buğda bazarının statistik tədqiqi - YÜKLƏ 
Tikinti materiallarının istehlak qiymətinin statistik tədqiqi - YÜKLƏ 
Çovdarın çoxməqsədli istifadəsi üçün müqayisəli statistik təhlil - YÜKLƏ 
Python proqramlaşdırma dilinin tətbiqi perspektivləri - YÜKLƏ
Ölkədə Tütün Bazarının Müqayisəli Statistik Təhlili - YÜKLƏ
Azərbaycanda ət və ət məhsulları bazarının müasir vəziyyətinin statistik tədqiqi - YÜKLƏ
ÜDM və enerji istehlakının statistik təhlili - YÜKLƏ  
Ölkədə paxlalı bitki məhsulları istehsalının statistik təhlili - YÜKLƏ 
Kərə yağı bazarının statistik təhlili - YÜKLƏ 
Səyahət agentlikləri və turoperatorların xidmətlərindən istifadə edən turistlərin statistik tədqiqi - YÜKLƏ 
Şəkər çuğunduru və şəkər istеhsаlının müasir vəziyyətinin statistik işlənməsi - YÜKLƏ 
Ölkədə pambıq istehsalının müqayisəli statistik təhlili - YÜKLƏ