MƏLUMAT BAZASI

 Demoqrafik və sosial statistika
    ► Demoqrafiya
    ► Əmək bazarı 
    ► Təhsil, elm və mədəniyyət
    ► Səhiyyə, sosial müdafiə və idman
    ► Cinayətkarlıq və hüquqpozmalar

 İqtisadi statistika
    ► Milli hesablar sistemi
    ► Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq
    ► Energetika
    ► Sənaye
    ► Tikinti
    ► Ticarət
    ► Nəqliyyat
    ► Maliyyə və bank
    ► Telekommunikasiya və poçt

    ► Qiymət
    ► İaşə və ödənişli xidmət
    ► Turizm

 Ətraf mühit və digər sahələr
    ► Ətraf mühitin mühafizəsi
    ► Regionlar
    ► Ev təsərrüfatları büdcəsi
    ► Gender
    ► İnformasiya cəmiyyəti
    ► Sahibkarlıq
    ► Ərzaq balansları