XİDMƏTLƏRİMİZ

 • Statistik müşahidələrin, sorğuların təşkili və həyata keçirilməsi:
  • Seçmənin layihələndirilməsi
  • Seçmə bazasının formalaşdırılması
  • Seçmə müşahidələrin aparılması
  • Aparılmış sorğu məlumatlarının keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi və seçmənin nəticələrinin baş məcmuya şamil edilməsi
  • Seçmə müşahidələrin təşkili və aparılması ilə bağlı xidmətlər
 • Statistik məlumat bazalarının formalaşdırılması
 • Sahibkarlar üçün biznes planların hazırlanması
 • Məlumatların ekonometrik təhlili və modelləşdirmə
 • Statistik məlumatların qısa və uzunmüddətli proqnozlarının tərtib edilməsi
 • Təsərrüfat subyektlərinin maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin statistik təhlili
 • Analitik tədqiqatların təhlili
 • İnformasiya dəstəyinin göstərilməsi
 • Dinamika sıralarının, cədvəllərin, qrafiklərin, diaqramların qurulması
 • Tədris kurslarının, treninqlərin təşkili
 • Poliqrafiya xidmətlərinin göstərilməsi